Tuesday, February 4, 2014

Mheshimiwa Juma Nkamia, NGOs hizi utaogopa kuzikaba koo?


    
SHERIA, inapaswa kuwa nakala ya tabia halisi ya jamii iliyotunga sharia husika.
Sheria hutokana na KATIBA YA NCHI,ambayo ndiyo sheria mama.Katiba lazima kuakisi tabia na mwenendo wa wenye sharia hiyo.
Sheria ya walevi,lazima kuakisi ulevi-ulevi,sharia ama katiba ya machangudoa,mashoga na wasagaji,lazima izingatie tabia za watu hawa.
Jamii adili na yenye kutaka haki na usawa, itatengeneza sharia na katiba yenye kuakisi uadilifu,ukweli na usawa. Haiwezekani walevi,wabwia unga na machangudoa wakawatengenezea makasisi,maaskofu na masheikh sharia au kanuni za kufuata katika kazi zao za dini!
Sasa, najiuliza: Sisi Watanzania ni nani hata tutengeneze Katiba adili na sheria za unyofu?
Sisi hawa waongo-waongo,tapeli, ‘kekundu na keusi’ na wapenda ‘short-cut’ ati tutengeneze Katiba nyoofu yenye kuzingatia usawa? Siyo kutengeneza sheria na Katiba yenye mianya ya rushwa,ufisadi na uonevu kwa masikini na watu wa kawaida,wakulima wa vijijini?
Sheria ama katiba laima ifanane na watu wenyewe wenye kuitunga walivyo! Haiwezekani wezi, machangudoa na wakwapuzi wa wake za watu kutunga sheria yenye kusema:
“Usiibe, usizini,usikwapue mke wa mtu,usi…”
Watu waliopinda, watataka sheria za “Usi” ziondoke,ili waendelee kufanya ukiranga wao kwaq uhuru mkubwa!
Ndiyo maana utasikia watu wabwia unga wakidai demokrasia ya kuvuta hata bangi hadharani,na serikali kama za Marekani na Uingereza zimekubali,wanasema ndiyo demokrasia na uhuru,haki za binadamu n.k
Sheria ya Mungu(AMRI 10 ZA MUNGU) inafanana na Mungu mwenyewe na Malaika zake.Na watu wanaompenda Mungu hawana budi kufanana naye na kuwa na tabia inayosemwa kwenye Amri hizo.Wazinzi na wezi,waonezi na wachawi hawawezi kukubaliana na AMRI za Mungu,watasema ni sheria kandamizi nay a Kiimla!
Sasa jiulize, katiba ya Mungu(AMRI 10 ZA MUNGU) tukisema ikubaliwe kuwa Katiba ya Tanzania,halafu zitungwe kanuni za adhabu kwa wale wasiotaka kuitii,itakuwaje?
Watu wengi wataingia mitaani kulalamika na kuipinga kwamba inawanyima uhuru,siyo? Mungu na malaika zake na wafuasi wao hawataguswa na adhabu zitakazowakabili wazinzi,wezi,mafisadi, watambikia mizimu na wakatili,wauaji, wafiraji,mashoga na wasagaji,siyo?
Wenye kufanana na katiba inayotungwa na inayozaa sheria na kanuni za adhabu kwa wakosaji na watukutu,hawana shida.
Haiwezekani kutunga Katiba safi na ya haki, wakati watu wenyewe wanaoitunga wamepinda,watatafuta upenyo ili waendelee kuiba,kudhulumu na kuhujumu masikini. Tusidanganyike na katiba mpya,wakati sisi siyo wapya kimtazamo,tunaishi kwa dhuluma kila wakati.
Angalia vyombo vya habari na taasisi zao, ambazo Naibu Waziri wa Wizara husika, Juma Nkamia, aliwahi kusema taasisi hizo ni NGO za watu binafsi,wakabisha!
Kwanza wanahabari,viongozi wao na taasisi zao hazinafanani kabisa na katiba zao na malengo na kauli mbiu zao ambazo ni adili,za kweli na za haki tupu.
Sekretari  wa ofisi moja inayojidai kuhudumia wanahabari nchini, aliwaalika nduguze wanne waje kuhudhuria semina ya siku tano iliyoandamana na posho nono ya shilingi 40,000 kila siku,badala ya kualika wanahabari stahiki!
 Hao jamaa zake hawakuwa waandishi wa habari; isipokuwa  walikuwa “mamluki” ambao lengo lao lilikuwa kupata pesa, wanunue magari mazuri na nyumba za kuishi.
Semina hiyo, eti iliandaliwa kwa waandishi wa habari kwa siku tano wapate maarifa ya kuinua kiwango cha taaluma na weledi katika kazi zao za kila siku!
Kila siku,hizi “NGOs” za Mheshimiwa Juma Nkamia huandaa warsha na semina kwa wanahabari. Lakini wanaohudhuria ni wenyeviti,makatibu na nyumbandogo zao!
Wanachama wakihoji haya madudu, wanaitwa wasaliti na wahujumu wa maendeleo ya taaluma ya habari!

Basi, Yule sekretari akawaita ndugu zake wanne, akawavika joho la uanahabari,kwamba walitokea Bukoba,mkoani Kagera, kwa hiyo wakalipwa posho nono ya shilingi 40,000 kila siku kwa siku tano,kwa masharti kwamba mwisho wa semina wagawane  na Yule sekretari kilichopatikana.
Kwa bahati mbaya, waandishi wa habari wakawastukia mamluki wale na kuanza kuwasaili huko Bukoba walikuwa wakiandikia vyombo gani?
 Wakatekewa.
Walipodadisiwa sana, wakafichua siri na kusema hawajawahi kuandika hata barua za maoni gazetini, isipokuwa waliitwa na Yule jamaa yao sekretari, ili kugawana posho!
 Yaani, semina ya wanahabari wanaalikwa jamaa na ndugu za hawa vigogo wa ofisi zinazojidai kuhudumia wanahabari,hasa mikoni, ili wagawane posho nono. Hata wauza baa hupewa mialiko ili mradi tu posho ikipatikana,wagawane na wahusika! Hawa nao siku hizi eti wanataka Katiba Mpya!
Eti, wanasema tasnia ya habari imevamiwa na makanjanja; sasa hawa wanaoitwa kuhudhuria hizo semina ni kina nani?
Na wanaohodhi semina tuwaiteje? Waulize mapato na matumizi ya vyama vya wanahabari,uone utakavyotukanwa! ‘Unatumiwa, sijui nani!!
 Na je, ‘stori’ zisipoonekana magazetini, ama zisipotangazwa runingani na redioni, walaumiwe wahariri au waandishi wa habari?
Nataka kusema kwamba, zile semina zinazoandamana na posho ya siku tano au majuma kadhaa, wajanja hawa wanaalika ndugu zao ,wakati mwingine hata nyumba ndogo zao, wanajigawia ‘ulaji’ mwingi migongoni mwa wanahabari.
Wapo jamaa tulikuwa tunasugua nao lamia ma kudandia daladala,siku hizi wana ma- ‘VX’ yaliyopatikana migongoni mwa wanahabari,tena kwa miaka michache tu! Hata wafagizi lazima wanunue magari,maana fedha zote za miradi hewa wanatunza wao, na hakuna wa kuwakagua. Mkutano Mkuu ukifika, wanaoitwa rafiki zao,wabishi wanaachwa solemba.
 Siku hizi, wanaojidai waratibu wa semina,mikutano ,warsha na mafunzo kwa wanahabari,hasa wa mikoani, huchukua posho na kuwagawia kipapatio tu.Kila unachopewa,lazima uwagawie,la sivyo hutapewa mialiko milele.
 Badala yake, wanaalikwa hata wauza vocha za simu, mradi wakubali kugawana posho na waandaaji na waratibu wa semina zile.
Amini usiamini, kuna semina hewa zinazoratibiwa mikoani, majina ya wanahabari yanaorodheshwa, lakini hawaitwi kuhudhuria, isipokuwa baadaye zinatafutwa saini bandia ili ionekane walihudhuria na wakalipwa kiasi kikubwa cha posho, chakula,nauli na masurufu ya safari.
Hata sasa tunapoelekea Oktoba 31,siku ya uchaguzi mkuu, wajanja walishaomba mamilioni ya fedha kwa wafadhili, eti kuendesha mafunzo kwa wanahabari.
 Lengo eti ni kuinua kiwango cha taaluma na weledi!Na katiba zipo, “Code of Conduct” za Professionalism zipo ukutani mwa ofisi zao,tena wameandika ‘Usimpe rushwa mwandishi wa habari”, upuuzi mkubwa wa katiba za makaratasi,badala ya katiba kutangulia myoyoni mwa wahusika.
 Ukitaka vita, kawaulize ni wanahabari kiasi gani, na asilimia ngapi waliopewa mafunzo na semina kuhusu uandishi wa habari za uchaguzi?
Wafadhili, wanadanganywa kwamba kulikuwa na semina mikoa Fulani na posho zilizlipwa,kumbe ndiyo yale niliyosema kwenye utangulizi,kwamba miradi hiyo mingi ‘hewa’ ilishatekwa na wajanja hawa, wanajilipa kumbi,chakula na kuita jamaa zao ambao hata barua za wasomaji hawajawahi kuziandika magazetini.
Hawa hawajawahi kuwa na nia ya kuinua kiwango cha taaluma kwa wanahabari,lengo lao ni kupora zile fedha za wafadhili.Kama mnabisha, kawachunguzeni.
 Hata wawezeshaji wanaoitwa kufundisha semina zile siyo wale magwiji tunaowajua, bali ni ‘jamaa’ zao ili kujihalalishia ulaji wenyewe kwa wenyewe.
 Nataka kusema kwamba, hawa wataalamu wa kuomba fedha kwa wafadhili,huomba fedha nyingi na kuzitafuna migongoni mwa wanahabari,kasha huwarushia fupa hapa na pale ili walambe, kumbe  firigisi na mapaja yalisha tiwa kinywani!
Tasnia hii ya habari inajivika majukumu mazito ya kuelimisha,kufahamisha wapigakura namna ya kuchagua viongozi bora, na wala siyo bora viongozi.
 Eti, waratibu hawa wa semina na mafunzo(siyo wote) kwa wanahabari wana makusudi ya kuboresha utendaji wa kiweledi wa wanahabari na taaluma zao kuelekea  2015.
 Taaluma, weledi na utapeli kama niliokwishabainisha mwanzoni,  wapi na wapi?Wengine wakati wa kampeni huvaa fulana na kofia za wagombea,wakishushwa kwenye magari ya wagombea,wanakasirika wanahamia chama kingine, eti ni waandishi!!
Kumbe,huko mikoani kuna wajanja wachache wanaoteka nyara semina na mafunzo ya wanahabari, wanawaalika ndugu na jamaa zao wale watakaokubali kugawana nao posho za semina.
 Fedha za malipo ya kumbi za mikutano na chakula zinaliwa ama zinapunguzwa.Mikutano inafanywa baa,wanasema walifanya ukumbi wa hoteli kubwa,ili wapate fedha za kununua magari ya bei kali sana!
Nadhani Juma Nkamia anajua haya,ndio maana alisema ni NGO za watu binafsi!Hawa siku hizi wana midomo mikubwa kudai katiba mpya,sijui ni mpya vipi,wakati myoyo yao inakiri wanamiliki mali za wizi migongoni mwa wanahabari.
 Viburudisho na vinywaji vinaondolewa ili fungu lake wakagawane! Hawa wajanja wanakula migongoni mwa wanahabari.
 Wanaalikana wenyewe kwa wenyewe-wanapeana ulaji, wanagawana kila kazi, za kutafuta kumbi za mikutano, wakati mwingine mikutano hufanyika magengeni,ili wajipatie fedha.
Eti fedha za wafadhili zinaletwa ili kuboresha taaluma ya habari wakati wa chaguzi,kumbe ni kujenga vitambi vya wachache tu,na ndugu zao ambao hata barua za wasomaji hawajawahi kuandika. Kaviangalie vilabu vya wanahabari mikoani, havina hata kiti sembuse kompyuta?
Tunakaribia uchaguzi mkuu wa 2015. Kuna makelele ya kivuvuzela, kwamba wanahabari wote wamepewa semina na mafunzo eti waweze kutafiti na kuandika habari za uchaguzi wakati huu wa uchaguzi.Wanajipanga ku ‘piga hela’.
Eti, wanaimba katika redio na televisheni kwamba wanahabari wamefundishwa maadili na uandishi wa habari za uchaguzi, wakati huu wa uchaguzi,kumbe ni huu huu ‘uchafuzi’mkuu.
Kwa mtindo huu, wanahabari hawawezikuwezesha demokrasia na uchaguzi  mkuu,bali ‘uchafuzi’mkuu.
 Nataka niseme kwamba katika baadhi ya mikoa hapa nchini, kuna vituko vinavyoitwa mafunzo  na semina za wanahabari kuhusu uchaguzi mkuu.
Wafadhili wakitaka, wakawaulize wanahabari,ni wangapi wamehudhuria mafunzo hayo na semina hizo wanazojidai kuombea mabilioni ya fedha, eti ili kuwezesha uchaguzi uwe wa kidemokrasia,huru na haki, kumbe tupu na bahasha za khaki.
Fedha nyingi za wafadhili zinazotengwa kwa mafunzo ya wanahabari kuhishia kujenga vitambi vya wachache, wengine huishia kughushi saini za wanahabari,bila hata mafunzo kufanyika.
 Naam, kumbe wakati wa kura ni msimu wa kula pia-kura za kula!!
Sisemi kwamba kila semina zinapoandaliwa ni hujuma. Sijasema kwamba Baraza la Habari(MCT) huandaa semina bandia na washirika wake kama UNDP.
Nataka kusema kwamba kuna mmonyoko mkubwa wa kimaadili na utapeli mkubwa katika maeneo Fulani, ambako wanahabari wamepata kutapeliwa kwamba walihudhuria mafunzo ama semina wakalipwa fedha,kumbe uongo na Ghiliba- Ghilibu?
 Tunasema kwamba,kuna watu wamehodhi semina,mafunzo na posho ili wafaidike wao.
 Nenda kawaulize wanahabari mikoni watakwambia kwamba wana miaka mingi bila kuhudhuria hayo mafunzo na semina.
Nani huwa wanahudhuria semina hizo, kama siyo mamluki ili wakagawane na hao wanajidai kuhodhi kila mamlaka na mialiko ya wanahabari?
 Mwisho wa siku hakuna kiwango cha taaluma kinachoinuliwa,bali ni vitambi vya wachache vinavyoinuliwa ama kujengwa katika msimu huu wa uchaguzi mkuu unaoandamana na uchafuzi mkuu.
Kila siku, kila mtu anawaza uchaguzi mkuu ufike ili wapate kula kupitia kura.
Mwanahistoria wa Kiingereza, Thomas Babington Macaulay, ndiye aliyevibatiza vyombo vya habari,jina la MHIMILI WA NNE WA DOLA.
Majukumu mahsusi ya vyombo hivi vya habari na wanahabari ni kutengenezea umma uwezo wa kuchagua serikali itakayowapa wananchi wake ulinzi na manufaa yatokanayo na katiba.
Wanahabari waliowezeshwa mafunzo  ya kitaaluma wanaweza kuuelimisha umma ili kupigakura vizuri na kujipatia viongozi bora, na kamwe si bora viongozi.
Wanahabari waliokolea kitaaluma, huwahudumia wananchi kwa uaminifu,bila chembe ya tama na ufisadi.
 Ni mbwa walinzi(watchdogs) wabwekao dhidi ya mienendo yenye mashaka na utusitusi.
 Sasa, kama taasisi zinazojidai kuvihudumia vyombo vya habari, masekretari wake na hata vigogo kazi yao ni kuhodhi semina na mafunzo na kukimbizana kupora posho, maana yake ndiyo “Watchdog role”?
Hiki ni kiwango gani cha ubora,kualika waandishi hewa na kujipatia fedha eti kuudanganya umma kwamba habari za uchaguzi mkuu zitawezesha demokrasia na uchaguzi huru-kumbe ‘uchafuzi’huru.
 Kama tasnia ya habari ndiyo hii ya wajanja kula migongoni mwa wanahabari nakuwatupia mifupa, naungana na Rais wa zamani wa Marekani, Thomas Jefferson, alivyosema katika waraka wake kwa Kanali Edward Carington, mnamo Januari 16, mwaka 1787 kwamba heri kungekuwa na serikali bila mhimili sampuli hii wa Dola.
Kama wajanja wataendelea kuomba fedha kwa wafadhili kwamba watawezesha taaluma na vyombo vya habari,kumbe fedha wanagawana gizani, ni heri hata uchaguzi uendeshwe kibubu-bubu,kuliko kuwa na wanahabari waliojipaka madoa ya ulafi na ubadhirifu.
Hawa watakuwaje waadilifu wakati hata kile walichopaswa kujengeana uwezo wa kitaaluma,wanakipora?.
 Hivi hawa wanaokula migongoni mwa wanahabari hasa wa mikoani, nao ni wanahabari gani kama siyo wadandiaji na walaji kila msimu wa uchaguzi?
 Hivi hawa wanaopeleka jamaa zao kuhudhuria semina na mafunzo ya uandishi wa habari, wakati ni wauza vocha, nao wana “balance freedom of press with the rights of people” wakati wanawaza kuhujumu fedha za wafadhili za posho za mafunzo ya kitaaluma?
Kwa mtindo huu, huu ‘uchafuzi mkuu’ hautazaa ‘Fairness’ au ‘Objectivity’ wala ‘Accuracy’ katika habari na makala za uchaguzi, bali uchakachuaji tu wa kusaka kujaza matumbo.
Kama hatutaangalia,nchi hii kila kada, na kila mtu atafikiria siku za uchaguzi zifike haraka ili kujipatia ulaji.
Tunageuza sasa msimu wa uchaguzi kuwa msimu wa ‘kura za kula’ tu.Msema kweli mpenzi wa Mungu!!
0772 82 40 74 
Friday, December 6, 2013

NAMLILIA TATA MANDELANELSON MANDELA MNARA WA KUMBUKUMBU YA UHURU AFRIKA
Na Conges Mramba
Obama alipokuja Dar es salaam wakati hakuwahi kusahau hujuma kama hizi na zile za Kanisa la Anglican, za kuwaweka mhuri wa moto mgongoni Waafrika wenzetu waliofanywa watumwa-The Transafrica Slave Trade-waliobandika mihuri ya “society”, migongoni!

Napenda kumwambia Barak Hussein Onyango Obama,kwamba urais wake Marekani umekuja baada ya harakati za ukombozi za akina  Nelson Mandela, Malcolm X,Martin Luther King Jr, na wenzao ambao walijikuta wakiuliwa na Pentagon ama kufungwa  maisha kwa uhaini.

Mandela sasa atalala kaburini, lakini  jina lake litabaki kama mnara wa kumbukumbu ya mapambano ya Mtu Mweusi kutafuta Uhuru na Haki.
Wakati Obama anapojitia kushutumu tawala za kiimla, Authoritarian regimes, asisahau kwamba serikali ya nchi yake imekiuka haki za msingi za Weusi kwa kuwaunga mkono majambazi kama Savimbi,majeshi ya Makaburu,Wareno na makampuni ya kifisadi kuihujumu Afrika.
Wakati ule,Marekani iliungana na Makaburu wa Afrika Kusini kumsaka Tata Mandela kama gaidi,na ilihusika kuua na kuhujumu harakati za ukombozi kwa kushirikiana na Shirika lake la Ujasusi,CIA.
Nigeria kwa mfano, inasemwa Boko Haram wameua watu 1000 wakati ukweli ni kwamba hata makampuni ya mafuta ya Magharibi kama Elf,Agip, Royal/Dutch Shell,Chevron n.k wamehujumu raia wa Niger Delta,waliodai haki zao zama za utawala wa Dikteta Sani Abacha,ambaye wao walibeba sana kwenye mbeleko hadi akawaua akina Ken Saro-Wiwa.
Makampuni ya Marekani,Ufaransa na Uingereza yameua watu wangapi Kusini mwa Nigeria kulinganisha na Boko Haram?
Zaidi ya dola bilioni 400 za mafuta zimeporwa na makampuni hayo tangu zama za uhuru hata sasa huko kwa Waogoni,Igbo,(Biafra) na Yoruba.
Obama, anapozungumza utawala bora na demokrasia ana maana gani kama makampuni ya Magharibi yanashiriki unyonyaji, na dhuluma hapa Afrika.
Na yumkini Obama akaja Afrika wakati Mandela akiwa tayari katika kitanda cha mauti. Urais wa Obama,ni matokeo ya harakati za Mtu Mweusi kudai haki,vinginevyo asingekubaliwa kuwa Rais wa taifa hili beberu sana duniani
RAIS BARACK Hussein Onyango Obama, aliwasili katika miji ya Dakar,Johannesburg,Pretoria na Dar es salaam, mwezi Julai Mandela akiwa anashindana na kifo katika kitanda cha Mauti, MediClinic
Baadaye, akarejeshwa nyumbani mjini Johannesburg ambako Desemba 5 mwaka huu 2013, saa 2:57 hivi usiku akaaga Dunia huku familia yake ikimsindikiza kuzimu.
Afrika ilikuwa chini ya ulinzi wa makachero wa Marekani,Obama alipotua katika ardhi ya Afrika,Julai mwaka huu, Mandela alipolala usingizi usiojulikana mustakabali wake huko Mediclinic.
Hatimaye sasa amefariki dunia baada ya kuugua muda mrefu.
Ujio wa Obama,Afrika naam,Afrika Kusini, Senegal na Tanzania kitovu cha harakati za Ukombozi wa Mtu Mweusi, wakati huu wa mashaka ya kuishi au kufariki kwa Mandela, unatupa kurejea historia.
HISTORIA YA MAPAMBANO YA MTU MWEUSI imetamalaki tangu Bahari ya Hindi hadi Pwani ya Atlantiki.
Mzungu wa kwanza kufika Rasi ya Tumaini Jema(Cape of Good Hope),Afrika ya Kusini, Bartholomew Diaz,mwaka 1485 ilikuwa ni katika safari za kwenda India
Muongo mmoja na ushee hivi baadaye,(1497-98) alikuja Vasco Da Gama;hawa Wareno wakizunguka dunia ili kujua ilivyoumbwa-huu ulikuwa mwanzo wa Utandawazi.
Ni wakati huo, Amerigo Vespucci wa Italia alipofika Pwani ya Amerika Kusini mwaka 1497-99,Zama hizo(1492-1502) ndipo Christopher Columbus wa Italia alipofika hasa Marekani na kunakoitwa, West Indies.
Huu ndio wakati wageni kutoka Ulaya walipoanza safari za kwenda Afrika ya Kusini ambako walisimika tawala zao za kidhalimu kwa zaidi ya karne nne, hadi Mandela alipozaliwa Julai 18 mwaka 1918.
Nataka kueleza namna Wazungu walivyofika Afrika na kuanzisha tawala za kidhalimu,kisha wakachukua ndugu zetu kuwa watumwa Marekani, ambako pia walitawala kabla ya Marekani kupata uhuru Juni 4,mwaka 1776.
Mandela, ameishi kwa taabu na wapigania uhuru wenzake wakijificha-ficha wasiuliwe ama kukumbana na kifungo cha maisha jela.
Rais wa kwanza Mzungu katika Bara la Afrika, FW De Clerk ,alizaliwa Machi 18,mwaka 1936 mjini Johannesburg,wakati tayari Mandela akiwa katika madhila ya ukoloni,Afrika ya Kusini.Huyu De Clerk, ndiye aliyekuja kumwacha huru Mandela Feburuari 11,mwaka 1990.
Mandela ameachwa na mkewe kufuatia harakati za kujificha-ficha asikamatwe,hakufika nyumbani muda mrefu, na laifukuzwa Chuo Kikuu cha Port Hare kwa kosa la kujihusisha na migomo huko Transkei.
Alijisomea nyumbani akatunukiwa shahada ya kwanza,BA.
Alitiwa mbaroni 1952,1956,1962 na 1964 akafungwa kifungo cha maisha gerezani.
Wakati Mandela anafungwa huko Afrika Kusini,Mtu Mweusi(Negros) hakuwa na ruhusa kuoa Mzungu katika majimbo 19 ya Marekani,na Afrika Kusini ilikuwa Mzungu akikukuta ndani ya basi umeketi,unampisha kiti!
Naam, ni wakati huu kulikuwa na Mitaa na mahoteli Mweusi huwezi kukanyaga,inaandikwa mlangoni, ‘For Whites Only’!
Marekani na Afrika ya Kusini zilifikiwa na wapelelezi(explorers) wakati mmoja,zikajikuta makoloni ya wageni,wakati Marekani inapata Uhuru mwaka 1776 kutoka Uingereza Afrika Kusini ilibaki chini ya makucha ya Waingereza, na baadaye Makaburu wabaguzi wa rangi.
Rais Barack Hussein Onyango Obama, anatua Afrika Kusini wakati Mandela roho yake inapokuwa ikishindana na malaika wa kifo huko MediClinic; akiwa anapumulia mashine.
Obama, amezaliwa Agosti 4, mwaka 1961 wakati harakati za Uhuru zikiwa zimepamba moto duniani.
Ubaguzi wa rangi ukiwa umepamba moto hata Marekani kwenyewe, ni wakati huu huu mamaye Obama,Ann alipokuja kutengana na Hussein Onyango Obama,akaolewa Indonesia akaishi Jakarta.
Nataka kusema kwamba, huyu mamaye Obama, alipata msuko-suko kuolewa na ‘Mjaluo’ wa Kenya-Afrika, akaondolewa chuoni alipopata ujauzito wa Obama, mama huyo akiwa na umri wa miaka 18!Alionja madhila ya ubaguzi wanaoshuhudia akina Eto'o siku hizi!
Hizi ndizo zama akina Martin Luther King Jr, walipowindwa mithili ya nguruwe pori, walipinga ubaguzi wa rangi kabla ya kuuliwa na Pentagon mwaka 1968.
Obama,huyu aliyeko Dar es salaam sasa, alizaliwa Honolulu huko Hawaii na mama Ann Dunham,mzaliwa wa Wichita, Kansas.
Kwa mara ya mwisho Obama alikutana na Mandela mwaka 2005 alipokuwa angali Seneta; na safari hii alitarajia kukutana na Mandela akiwa Rais wa Taifa baguzi la rangi…
Bahati mbaya,Mandela yu kimya kitanda cha mauti; kauli haitokei tena kumwambia Obama, “The change has Come to America! The change must come  to Africa!!” Hata kama Obama atahudhuria mazishi.
Hussein Onyango Obama, aliachana na Ann, Barack akiwa na miaka miwili,sababu ni mbinyo na ubaguzi wa rangi,wakati huo akina Martin Luther King Jr,Malcom X na wenzao sheria ziliwapiga marufuku kumuoa Mzungu.
Naam, Obama na bintize,Malia na Sasha, ni Weusi wenye damu halisi ya Afrika,wakati huu wanapokuwa nyumbani Afrika.
Obama, kasoma Indonesia,kasha Honolulu kabla ya kusoma vyuo vikuu vya Columbia na Harvard,chini ya usaidizi wa mamaye na nyanyaye, Madelyn Dunham.
Huyu nyanya alikufa wakati Obama akifanya kampeni mwaka 2008.Ilikuwa Novemba 3,mwaka 2008.
Mkewe Obama, Michelle, ni binti wa Fraser na Mariam Robinson,mabaki ya watumwa ndugu zetu waliopelekwa Marekani kulima miwa katika mashamba ya Mzungu.
Hawa ndugu zetu-Obama na Michele-wametua Dakar,Johannesburg,Pretoria na Dar ili kukumbuka nyumbani takriban miezi sita iliyopita.
Obama alikusudia kuzulu kisiwa cha Robben alikofungwa Mandela kwa miaka 18, alizaliwa Julai 18 mwaka 1918, akafungwa Robben kwa miaka 18, na De Clerk aliyemwachia huru alizaliwa Machi 18,mwaka 1936.
Obama alifika Robben.Naam mahali ambako patabaki kama kumbukumbu ya utumwa na ukoloni Afrika.
Mandela, amefungwa jumla ya miaka 27;zamani kisiwa cha Robben kilitengwa kwa sababu ilikuwa ni koloni la wakoma-Leper colony.
Kwa takriban miaka 30,utawala wa Makaburu uliwafunga maelfu ya Waafrika Weusi waliopinga ubaguzi wa rangi mahali hapa.
Mwaka 1987(miaka mitano baada ya Mandela kuhamishwa kutoka kisiwani hapo kwenda Bara) eneo hilo liligeuzwa Kivutio kikuu cha utalii.
Mandela alifungwa Robben miaka 18; eneo ambalo Obama huenda amefika,ili kukagua mateso ya Mtu Mweusi-Mandela na wenzake- ndiyo akina Walter Sisulu, Goven Mbeki, na viongozi wengine wa African National Congress(ANC) na Robert Sobukwe wa Pan Africanist Congress.
Wafungwa hawa,Mandela,Mbeki,Sisulu na wenzao waliponda kokoto bila viatu mchana wa hari-vumbi liliishia kifuani Mandela akaugua kifua.Asskari walinzi wa gereza waliwakojolea puani,wakati mwingine walilazimishwa kuoga maji ya baridi.
Jela ya Robben ilikuwa na vitanda 600;mahali ambapo hata baada ya mauti kumkumba ‘TATA’Mandela,itabaki kumbukumbu ya mateso ya mtu Mweusi wakati wa madhila ya ukoloni na ubaguzi wa rangi.
Waziri wa Sheria wa Makaburu, Cobie Coetsee, akahamuru akaina Mandela wahamishwe,wawachie ndege makazi.Kumbuka lilikuwa eneo la kutupwa wakoma,hakuna aliyeishi maeneo haya.
Siku hizi,kunajengwa mahoteli ya fahari na ni kituo cha utalii-a world class attraction! Obama,Michelle,Malian na Sasha, wanafurahi kukanyaga alipofungwa ‘Tata’Mandela.
Lilikuwa eneo la kuzika wakoma,katika selo nambari 30 B katika chumba kidogo cha mita 2 kwa 2 ndipo alipolala mtu huyu mwenye urefu wa mita 2.
Alijifunika shuka la kijivu na blanketila sufu rangi ya kahawia, taulo la samawati.
Gazeti la TIME la Julai 1991,LILIMKARIRI Brigedia Erika Van Zyl, Ofisa Uhusiano wa gereza hilo akiwakaribisha watalii mahali hapo na kusema mahali hapo ni ‘A world class attraction!
Zama za utawala wa Makaburu,hapa palikuwa The Worst Part of Imprisonment!
Hata hivyo, Mwandishi, Scot Mac Leod, aliandika katika gazeti hilo la TIME,Julai 22 mwaka 1991,mwaka mmoja baada ya Mandela kuachiwa huru na de Clerk,kwamba Brigedia Erika van Zyl,aliwakaribisha mahali hapo Robben, alikofungwa Mandela.
Bila shaka,hata kaburi la Mandela litageuka ‘Tourist Site’ maarufu hapa Afrika na dunia nzima.
Hakika,Mandela ameishi duniani bila raha na amani,sasa akifariki atazikwa katika kisiwa cha amani ya milele.
Kwa Obama, kitabu cha ‘Dream from my Father’ kilichoandikwa na  wakati babaye anarejea Kenya, ni kumbukumbu tosha Obama kutomsahau Mandela,Nyerere,Samora Machel,Kwame Nkrumah na wenzao, zama za harakati za Mtu Mweusi, akina Martin Luther King Jr, naam akina Malcolm X.
Obama, amekuwa rais wa taifa beberu lililounga mkono ubaguzi wa rangi akiwa na umri wa miaka 47, na sasa anapokuwa Dar atambue msingi wa Urais wake ni Mandela,Nyerere,Kwame Nkrumah,Patrice Emery Lumumba,Martin  Luther King Jr, mama Coletha King na wenzao mashujaa wa kupinga ubeberu na ubaguzi wa rangi.
“The change has come to America; and it must come to Africa too!
Buriani tata MANDELA,Mfungwa maarufu kuliko wote duniani aliyegeuka Shujaa kuliko wote duniani, amelala kitanda cha mauti,lakini atakuwa hai milele kwa   ‘legacy’ yake
0786 324 074/0713 324  074

Buriani Mandela!
0713 324 074  •